ഇടുക്കി സംസ്‌കാരങ്ങളുടെ സംഗമ സ്ഥാനം: മന്ത്രി രാമചന്ദ്രന്‍ കടന്നപ്പള്ളി

November 6, 2020

ജില്ലാ പൈതൃക മ്യൂസിയം പുരാവസ്തു വകുപ്പ് മന്ത്രി നാടിന് സമര്‍പ്പിച്ചു ഇടുക്കി: സംസ്‌കാരങ്ങളുടെ സംഗമ സ്ഥാനമാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയെന്ന് മന്ത്രി രാമചന്ദ്രന്‍ കടന്നപ്പള്ളി. ബഹുത്വവും വൈവിധ്യവുമായ സംസ്‌കാരവുമായി ആയിരത്താണ്ടുകള്‍ക്ക് മുന്‍പ് മനുഷ്യന്‍ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നതിന്  ധാരാളം തെളിവുകളും ഇടുക്കിയിലുണ്ട്. മറയൂരിലും  …

കണ്ണൂര്‍ തീരദേശത്തെ സമ്പദ്ഘടനയുടെ ശിലാബിന്ദുവാക്കി മാറ്റും; മന്ത്രി രാമചന്ദ്രന്‍ കടന്നപ്പള്ളി

October 17, 2020

മാപ്പിളബേ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് തുടക്കമായി കണ്ണൂര്‍ : സമ്പദ്ഘടനയുടെയും മറ്റ് മേഖലകളുടെയും ശിലാബിന്ദുവാക്കി തീരദേശത്തെ മാറ്റുമെന്ന്് തുറമുഖ പുരാവസ്തു വകുപ്പ് മന്ത്രി രാമചന്ദ്രന്‍ കടന്നപ്പള്ളി. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെയും മത്സ്യബന്ധനമേഖലയുടെയും വികസനത്തിന് സര്‍ക്കാര്‍ വലിയ മുന്‍തൂക്കമാണ് നല്‍കുന്നതെന്നും തീരദേശ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി …

ഓണത്തിന് ഒരു കൊട്ട പൂവ്; ജില്ലാ തല വിളവെടുപ്പ് നടത്തി

August 29, 2020

കണ്ണൂര്‍:  കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെയും കൃഷി വകുപ്പിന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ നടപ്പാക്കിയ ഓണത്തിന് ഒരു കൊട്ട പൂവ് പദ്ധതിയുടെ ജില്ലാതല വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം കൂടാളി പഞ്ചായത്തിലെ നായാട്ടുപാറ തുളച്ചക്കണറില്‍ മ്യൂസിയം പുരാവസ്തു വകുപ്പ് മന്ത്രി രാമചന്ദ്രന്‍ കടന്നപള്ളി നിര്‍വ്വഹിച്ചു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് …