മിൽമ മലബാർ യൂണിയൻ നാളെ മുതൽ പാൽ സംഭരണം പുനരാരംഭിക്കും

March 24, 2020

കോഴിക്കോട് മാർച്ച്‌ 24: മിൽമ മലബാർ യൂണിയൻ ഇന്ന് നിർത്തിവെച്ച പാൽ സംഭരണം നാളെ മുതൽ പുനരാരംഭിക്കും. വിതരണം ചെയ്ത ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന പാൽ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെത്തിച്ച്‌ പാൽപൊടിയാക്കാനാണ് മിൽമയുടെ തീരുമാനം. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പാലിന്റെ ലഭ്യത അറിയാനായി ഹെല്പ് ലൈൻ …