19 വർഷം മുമ്പുള്ള ലൊക്കേഷൻ ഓർമ്മകളിലൂടെ ലാൽജോസ്

July 15, 2021

മലയാളികൾ ഇന്നും കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചുരുക്കം സിനിമകളിലൊന്നാണ് ലാൽ ജോസ് സംവിധാനം ചെയ്ത 2002 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ മീശ മാധവൻ. ഈ ചിത്രത്തിന്റെ വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പത്തെ ലൊക്കേഷൻ ഓർമ്മകൾ പങ്കു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ലാൽ ജോസ്. ചിരിക്കുന്ന ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള ഹൃദയത്തിന്റെ ഇമോജി …