തീവ്രവാദികളുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ 25 മാലിയന്‍ സൈനികര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു

October 2, 2019

ബമാകോ ഒക്ടോബർ 2: ബുർക്കിന ഫാസോയുടെ അതിർത്തിയോട് ചേർന്ന് തീവ്രവാദികളുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ 25 മാലിയൻ സൈനികർ കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായി മാലിയൻ സർക്കാർ അറിയിച്ചു. മാലിയൻ സായുധ സേനയുടെ നിരയിൽ താൽക്കാലിക റിപ്പോർട്ടിൽ 25 പേർ മരിച്ചു, 4 …