മോദി മലേഷ്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മഹാതിര്‍ മുഹമ്മദിനെ സന്ദര്‍ശിച്ചു

September 5, 2019

മോദി മലേഷ്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മഹാതിര്‍ മുഹമ്മദിനെ സന്ദര്‍ശിച്ചു വ്ളാഡിവോസ്റ്റോക് സെപ്റ്റംബര്‍ 5: കിഴക്കന്‍ രാജ്യങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ഫോറത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി മോദി മലേഷ്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മഹാതിര്‍ മുഹമ്മദിനെ വ്യാഴാഴ്ച സന്ദര്‍ശിച്ചു. വ്ളാഡിവോസ്റ്റോകില്‍ കൂടിക്കാഴ്ചകള്‍ തുടരുന്നു, പ്രധാനമന്ത്രി മഹാതിര്‍ മുഹമ്മദും നരേന്ദ്രമോദിയും സന്ദര്‍ശിച്ചു. …