ആശ്വാസ വാർത്ത: ഇന്ത്യയില്‍ കൊറോണ വ്യാപനത്തിന്റെ കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി

April 25, 2020

ന്യൂഡൽഹി ഏപ്രിൽ 25: ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് 19 കേസുകളുടെ കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി. ഇന്ത്യയിൽ പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ ആറ് ശതമാനം രേഖപ്പെടുത്തി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇത് 7.1 ശതമാനമായിരുന്നെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശനിയാഴ്ച പറഞ്ഞു. രാജ്യത്ത്‌ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ …