മെക്സിക്കോയിലെ കുപ്രസിദ്ധമായ ഗ്വെറോ സംസ്ഥാനത്ത് നടന്ന വെടിവയ്പിൽ 15 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു – പ്രാദേശിക സുരക്ഷാ അധികൃതർ

October 16, 2019

മെക്സിക്കോ സിറ്റി ഒക്ടോബർ 16: മെക്സിക്കോയുടെ തെക്കൻ സംസ്ഥാനമായ ഗ്വെറോയിൽ വെടിവയ്പിൽ 14 സിവിലിയന്മാരും ഒരു സൈനിക സൈനികനും കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്ന് സംസ്ഥാന പൊതു സുരക്ഷാ അധികൃതർ അറിയിച്ചു. “ഇന്ന്, ഇഗ്വാലയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 5 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ടെപോച്ചിക്കയിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ആയുധധാരികളുടെ …