ഭൂമി വിൽക്കാൻ എന്നുപറഞ്ഞ് അടുത്തുകൂടി വ്യാപാരിയെ ഹണി ട്രാപ്പിൽ കുടുക്കി പണം തട്ടാൻ ശ്രമിച്ച സംഘത്തലവൻ അഭിഭാഷകൻ

July 3, 2020

അടിമാലി: ഭൂമി വിൽക്കാനുണ്ട് എന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് വ്യാപാരവുമായി അടുപ്പം കൂടി പിന്നീട് ബ്ലാക്ക്മെയിലിംഗ് ഭീഷണിയും ഉപയോഗിച്ച് പണം തട്ടാൻ ശ്രമിച്ച സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച സംഘത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് അഭിഭാഷകൻ. അഭിഭാഷകനായ ബെന്നി മാത്യു, ലതാ ദേവി, ഷൈജൻ, മുഹമ്മദ് …