അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനം: വിവിധ പരിപാടികള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

March 7, 2021

മലപ്പുറം: അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ജില്ലാ വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ജില്ലാതലത്തില്‍ വിവിധ പരിപാടികള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. യോഗങ്ങള്‍, സെമിനാറുകള്‍, വെബിനാറുകള്‍, പരേഡുകള്‍, സാഹസിക പരിപാടികള്‍, കലാപരിപാടികള്‍, സ്ത്രീകള്‍ക്ക് കരിയര്‍ ഗൈഡന്‍സ്, എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ മേള തുടങ്ങി മാര്‍ച്ച് 25 വരെ നീളുന്ന …