എറണാകുളം: ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികളുടെ വീട്ടിൽ അടുക്കളത്തോട്ടം പദ്ധതിയ്ക്ക് തുടക്കമായി

June 6, 2021

കൊച്ചി: ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികൾകളുടെ വീട്ടിൽ അടുക്കളത്തോട്ടം പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ആന്റണി ജോൺ എംഎൽഎ നിർവ്വഹിച്ചു. ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികൾക്ക് ഹോർട്ടികൾച്ചർ തെറാപ്പി വളരെയധികം ഗുണകരമാണ്. ഈ ലക്ഷ്യം മുന്നിൽ കണ്ടു കൊണ്ടാണ് ലോക പരസ്ഥിതി ദിനമായ ജൂൺ 5 ന് സമഗ്ര ശിക്ഷ …

ചോളം ഉൽപാദനത്തിനുള്ള കൃഷി കര്‍മ്മന്‍ കേന്ദ്രം, ബംഗാളിന് സമ്മാനിച്ചു

September 18, 2019

കൊൽക്കത്ത സെപ്റ്റംബർ 18 : 2017-18 വർഷത്തിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ ‘കൃഷി കർമൻ അവാർഡ്’ പശ്ചിമ ബംഗാളിന് സമ്മാനിച്ചതിൽ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ചോളം ഉല്‍പ്പാദനത്തിനാണ് അവാര്‍ഡ് ലഭിച്ചത്. പ്രധാനമായും ചോളം ഉൽപാദനത്തിനായി 2017-18 വർഷത്തിൽ ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് കൃഷി …