നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: പാലക്കാട്, കോയമ്പത്തൂർ, തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ കലക്ടർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംയുക്ത ബോർഡർ മീറ്റിംഗ് മൂന്നിന്

March 2, 2021

പാലക്കാട്: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാലക്കാട്, കോയമ്പത്തൂർ, തൃശൂർ  ജില്ലാ കലക്ടർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംയുക്ത ബോർഡർ മീറ്റിംഗ് മാർച്ച് മൂന്നിന് രാവിലെ 11ന് കോഴിപ്പാറ കിൻഫ്ര മെഗാ ഫുഡ് പാർക്ക് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടക്കുമെന്ന് ജില്ലാ  തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥ …