തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടി വിവര ശേഖരണം; കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയില്‍ വിദ്യാലയ ഓഫീസുകള്‍ തുറന്നു പ്രവര്‍ത്തിക്കണം

November 15, 2020

കണ്ണൂര്‍: തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇ- ഡ്രോപ്പ് സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ മുഖേന ജീവനക്കാരുടെ വിവരശേഖരണം നടത്തുന്നതിന് ജില്ലയിലെ മുഴുവന്‍ വിദ്യാലയങ്ങളുടെ ഓഫീസുകള്‍ തുറന്നു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രാധാനാധ്യപകരും പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാരും ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് ജില്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ കൂടിയായ ജില്ലാ കലക്ടര്‍ …

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; കോഴിക്കോട് ജില്ലയില്‍ ഇതുവരെ ലഭിച്ചത് 29 പത്രികകള്‍

November 15, 2020

കോഴിക്കോട്: തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് ജില്ലയില്‍ ഇതുവരേയായി 29 പത്രികകള്‍ ലഭിച്ചു. വടകര മുനിസിപ്പാലിറ്റിയില്‍  2 പത്രികകളും വിവിധ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡുകളില്‍ 27 പത്രികകളുമാണ് ലഭിച്ചത്. ഇതില്‍ ഓരോന്ന് വീതം പട്ടികജാതി, പട്ടികവര്‍ഗ വിഭാഗത്തില്‍ പെടുന്നു. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിലും …

മലപ്പുറം ജില്ലയില്‍ കോവിഡ് സാഹചര്യത്തില്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കാന്‍ ഇ-ഡ്രോപ്പ് സംവിധാനം

November 15, 2020

മലപ്പുറം: കോവിഡ് വ്യാപന സാധ്യത നിലനില്‍ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ നടക്കുന്ന തദ്ദേശഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ചുമതലകള്‍ നിര്‍വഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കണ്ടെത്താന്‍ സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ സംവിധാനമൊരുക്കി. സംസ്ഥാനത്ത് ഇതാദ്യമായാണ് പോളിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് ഇ-ഡ്രോപ്പ് എന്ന പേരില്‍ സമഗ്ര ഓണ്‍ലൈന്‍ സംവിധാനം സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. …