അഭിഭാഷക വൃത്തിയിലെ പരിചയം ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരായി ഉയർത്തപ്പെടാനുള്ള അധിക യോഗ്യതയല്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി

September 5, 2020

ന്യൂഡൽഹി : അഭിഭാഷകവൃത്തി യിലെ പ്രവർത്തി പരിചയത്തിൻറെ ദൈർഘ്യം ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയായി ഉയർത്തപ്പെടുന്നതിനുള്ള അധിക യോഗ്യതയായി കണക്കാക്കാനാകില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. ചെന്നൈ ഹൈക്കോടതി കൊളീജിയം പുറത്തിറക്കിയ ജില്ലാ ജെഡ്ജിമാരിൽ നിന്നും ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരായി ഉയർത്തപ്പെടുന്നവരുടെ പട്ടികയ്ക്കെതിരെ എട്ട് ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസർമാർ സമർപ്പിച്ച …