ഡല്‍ഹി പൊലീസിലും കേന്ദ്ര സായുധ പൊലീസ് സേനകളിലും എസ്ഐ നിയമനത്തിനായി എസ്.എസ്.സി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

July 4, 2020

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹി പൊലീസിലും കേന്ദ്ര സായുധ പൊലീസ് സേനകളിലും (സിഎപിഎഫ്) സബ് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ തസ്തികയില്‍ നിയമനത്തിന് സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷന്‍ കമ്മീഷന്‍ (എസ് എസ് സി ) കമ്പ്യൂട്ടര്‍ അധിഷ്ഠിത മല്‍സര പരീക്ഷ നടത്തുന്നു. 2020 സെപ്റ്റംബര്‍ 29 മുതല്‍ ഒക്ടോബര്‍ 5 …