ഋഷി പ്രസാദിന്റെ മാതംഗിയിൽ ശ്വേതാമേനോൻ

October 27, 2021

വൈറ്റൽ പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ എന്ന ജെ കെ നായർ നിർമ്മിച്ച് ഋഷി പ്രസാദ് തിരക്കഥയും സംവിധാനവും ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് മാതംഗി. ഭക്തിയും വിശ്വാസവും വ്യക്തിയിലും കുടുംബജീവിതത്തിലും സമൂഹത്തിലും വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രത്തിൽ നായികയായെത്തുന്നത് ശ്വേതാമേനോൻ ആണ്. വിഹാൻ, …