തുടർച്ചയായ ആക്രമണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ലോകമെങ്ങുമുള്ള ഫ്രഞ്ച് പൗരന്മാർ അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് ഫ്രാൻസ്

November 1, 2020

പാരീസ്: നൈസ്, പാരീസ് ഭീകരാക്രമണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ലോകമെങ്ങുമുള്ള ഫ്രഞ്ച് പൗരന്മാർ അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് ഫ്രഞ്ച് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ജീൻ-യെവ്സ് ലെ ഡ്രിയാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. സുരക്ഷ കർശനമാക്കാൻ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഫ്രഞ്ച് എംബസികൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മുഹമ്മദ് നബിയെ …