ജലസേചന പദ്ധതികൾ ഏകോപിപ്പിക്കാനും വരൾച്ചക്കാലത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് ഫലപ്രദമായ ആശ്വാസം നൽകാനുമായി ‘ജലശ്രീ’ പദ്ധതി: മമത

September 18, 2019

കൊൽക്കത്ത സെപ്റ്റംബര്‍ 18: ജലസേചന പദ്ധതികൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനും വരൾച്ചാ കാലഘട്ടത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഫലപ്രദമായ ആശ്വാസം നൽകുന്നതിനുമായി പുതിയ ‘ജലശ്രീ’ പദ്ധതി തങ്ങളുടെ സർക്കാർ അടുത്തിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചതായി പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി. “ഇന്ന് ലോക ജല നിരീക്ഷണ ദിനമാണ്. കനാലുകൾ, …