കൊൽക്കത്ത സർവകലാശാലയും ജാദവ്പൂർ സർവകലാശാലയും യഥാക്രമം ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനങ്ങൾ നേടിയതിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ച്‌ മമത

October 22, 2019

കൊൽക്കത്ത ഒക്ടോബർ 22: പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി കൊൽക്കത്ത സർവകലാശാലയും ജാദവ്പൂർ സർവകലാശാലയും യഥാക്രമം ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കിയതിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ക്യൂഎസ് ഇന്ത്യാ റാങ്കിങ് 2020 പ്രകാരം, രാജ്യത്തെ മറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ കൂട്ടത്തില്‍ കൊൽക്കത്ത യൂണിവേഴ്സിറ്റി, …