അഗർത്തലയെ ഉടൻ ഐസ് വാളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കും

September 25, 2019

അഗർത്തല സെപ്റ്റംബർ 25 : ത്രിപുര ഉടൻ ഐസ് വാളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുമെന്നും എയർ ഏഷ്യ സെപ്റ്റംബർ 28 മുതൽ റൂട്ടിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുമെന്നും വെസ്റ്റ് ത്രിപുരയിൽ നിന്നുള്ള ലോക്‌സഭ എംപി പ്രതിമ ഭൗമിക് പറഞ്ഞു. കേന്ദ്ര വ്യോമയാനമന്ത്രി ഹർദീപ് പുരിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ …