കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ ഫലപ്രദമായ വാക്സിനുമായി റഷ്യ.

August 10, 2020

റഷ്യ: കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ ഫലപ്രദമായ വാക്സിനുമായി റഷ്യ. വാക്സിൻ പരീക്ഷണം പൂർത്തിയായതായി റഷ്യൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രി മിഖൈത് മുറാഫികോ അറിയിച്ചതായി സ്പുട്നിക് ന്യൂസ്ഡോട്ട് കോം ആണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ആഗസ്റ്റ് 10-ന് വാക്സിൻ വിപണിയിലെത്തിക്കുമെന്നാണ് നിർമ്മാതാക്കളായ ഗമലയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വ്യക്തമാക്കിയത്. മരുന്ന് …