തൃശ്ശൂർ: ആദ്യത്തെ ഓണറേറിയം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്ത് എന്‍ കെ അക്ബര്‍ എംഎല്‍എ

July 23, 2021

തൃശ്ശൂർ: എംഎല്‍എയായി ലഭിച്ച ആദ്യ മാസത്തെ ഓണറേറിയ തുക എന്‍ കെ അക്ബര്‍ എംഎല്‍എ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്തു. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ സെക്രട്ടേറിയേറ്റിലെ ഓഫീസിലെത്തി നേരിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് ചെക്ക് കൈമാറി. ഓണറേറിയവും അലവന്‍സും ചേര്‍ന്ന തുകയായ …