രണ്ട് എണ്ണപ്പാടങ്ങളിലെ ഉല്‍പ്പാദനം ഇക്വഡോറിലെ പ്രതിഷേധക്കാര്‍ തടഞ്ഞു: ഊര്‍ജ്ജമന്ത്രാലയം

October 9, 2019

ക്വിറ്റോ ഒക്ടോബര്‍ 9: രണ്ട് എണ്ണപ്പാടങ്ങളില്‍ കൂടി പ്രതിഷേധക്കാര്‍ തടഞ്ഞതിനാല്‍ ഉല്‍പ്പാദനം നിര്‍ത്തിവെച്ചതായി ഊര്‍ജ്ജമന്ത്രാലയം ബുധനാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒറെല്ലാന, സുകുമ്പിയോസ്, പ്രവിശ്യകളിലെ സ്റ്റേറ്റ് കമ്പനിയായ പെട്രോസോനാസ് ഇപിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മൂന്ന് എണ്ണപ്പാടങ്ങളിലെ എണ്ണ ഉല്‍പ്പാദനമാണ് നിര്‍ത്തിവെച്ചതെന്ന് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഒറെല്ലാന പ്രവിശ്യയില്‍ …