മലപ്പുറം: ഇശല്‍വാണി ഓണ്‍ലൈന്‍ റേഡിയോ മന്ത്രി വി. അബ്ദുറഹിമാന്‍ ശ്രോതാക്കള്‍ക്കായി സമര്‍പ്പിച്ചു

November 1, 2021

മലപ്പുറം: തനത് കലകളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ തുടരണമെന്ന് മന്ത്രിആഗോള മലയാളികള്‍ക്ക് ഉള്‍പ്പെടെ 24 മണിക്കൂറും പാട്ട് ആസ്വാദനത്തിനായി കൊണ്ടോട്ടി മോയിന്‍ കുട്ടി വൈദ്യര്‍ മാപ്പിള കലാ അക്കാദമി വിഭാവനം ചെയ്ത ‘ഇശല്‍ വാണി, ഓണ്‍ലൈന്‍ റേഡിയോയുടെ ഉദ്ഘാടനം കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രി …