ദീപാവലി സ്പെഷ്യൽ ,,, രാജമൗലിയുടെ ബൃഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം “RRR”

November 14, 2020

ദീപാവലി സ്പെഷ്യൽ രാജമൗലി സംവിധായകനും നായകന്മാരായ റാം ചരൺ, ജൂനിയർ എൻ.ടി.ആർ എന്നിവരും ചേർന്നൊരുക്കുന്ന ദീപാവലി സ്പെഷ്യൽ ചിത്രം RRR ഹൈദരാബാദിൽ ചിത്രീകരണം പുരോഗമിക്കുന്നു . .. താരങ്ങളുടെ മറ്റു ചിത്രങ്ങളും ട്വിറ്റർ വഴി പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളനിറമുള്ള കുർത്ത ധരിച്ച്, RRR …