തിരുവനന്തപുരം: ‘അരികിലുണ്ട് ഡോക്ടര്‍’ പദ്ധതി അന്‍പത് ദിവസങ്ങള്‍ പിന്നിട്ടു

July 19, 2021

തിരുവനന്തപുരം: ആരോഗ്യകേരളത്തിന് മാതൃകയായി ചിറയിന്‍കീഴ് പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ ‘അരികിലുണ്ട് ഡോക്ടര്‍’ പദ്ധതി അന്‍പത് ദിവസങ്ങള്‍ പിന്നിട്ടു. വിവിധ രോഗങ്ങള്‍ ഉളളവര്‍ കോവിഡ് ഭീതിയില്‍ വീടുകളില്‍ നിന്നും പുറത്ത് പോകാത്തവരുടെ അരികിലേക്ക് ഡോക്ടര്‍ നേരിട്ട് എത്തുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. കോവിഡ് മഹാമാരിയില്‍ ചികില്‍സ കിട്ടാതെ …