സരിത്തിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തതിനു പിന്നാലെ മൂന്നുപേർ ജോയിൻറ് കമ്മീഷണറെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടു

July 8, 2020

കൊച്ചി: കോൺസുലേറ്റ് വഴി സ്വർണം കടത്തിയ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സരിത്തിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതിന് പിന്നാലെ കസ്റ്റംസ് ജോയിൻറ് കമ്മീഷണറെ മൂന്നുപേർ ഫോണിൽ വിളിച്ച് സ്വാധീനിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് വിവരം. രണ്ടുപേർ സരിത്തുമായി ബന്ധമുള്ള ആളുകൾ തന്നെയായിരുന്നു. മൂന്നാമത്തെ ആൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ …