ഇന്ത്യന്‍ കൊറോണോ വാക്‌സിന്‍ ഓഗസ്റ്റ് 15ന് വിപണിയിലെത്തിക്കാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങളെ തുരങ്കംവച്ച് ‘വിദഗ്ധന്മാര്‍’ രംഗത്ത്, ഇവരുടെ താല്‍പര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയും സംശയങ്ങള്‍ ഉയരുന്നു

July 4, 2020

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യന്‍ നിര്‍മിത കൊറോണോ വാക്‌സിന്‍ ഓഗസ്റ്റ് 15ന് വിപണിയിലെത്തിക്കാനുള്ള ഐസിഎംആറിന്റെ പരിശ്രമങ്ങളെ തുരങ്കം വയ്ക്കുന്നതായി സംശയം. തടസ്സവാദങ്ങള്‍ ഉന്നയിക്കുന്ന ‘വിദഗ്ധന്മാര്‍’ ആരുടെ താല്‍പര്യങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കുന്നുവെന്നാണ് സംശയങ്ങള്‍ ഉയരുന്നത്. മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടിയാണ് ഇവര്‍ വര്‍ത്തമാനം പറയുന്നതെങ്കില്‍ വാക്‌സിന്‍ പരീക്ഷണ രംഗത്ത് രാപകലില്ലാതെ …