കോട്ടണ്‍ മാസ്‌ക് നിര്‍മ്മാണത്തില്‍ കുടുംബശ്രീയും

March 17, 2020

കാസർഗോഡ് മാർച്ച് 17:  ജില്ലാ കുടുംബശ്രീ മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ കൊറോണ ബാധിത പ്രദേശങ്ങളില്‍ ഉപയോഗിക്കാനാവശ്യമായ കോട്ടണ്‍ മാസ്‌ക് ഉദ്പാദനം കുടുംബശ്രീ സംരംഭങ്ങള്‍ വഴി  ആരംഭിച്ചു. കരിഞ്ചന്തയില്‍ വലിയ വിലയില്‍ വില്‍പനക്കെത്തുന്നത് തടയുകയും ആവശ്യക്കാര്‍ക്ക്  ഗുണമേന്മയുളള കോട്ടണ്‍ മാസ്‌ക് ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് …