പോലീസിന്റെ ‘സിംസ്’ പദ്ധതിയിലും ക്രമക്കേട്

February 13, 2020

തിരുവനന്തപുരം ഫെബ്രുവരി 13: കെല്‍ട്രോണുമായി ചേര്‍ന്ന് നടപ്പാക്കുന്ന സിംസ് പദ്ധതി സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തോടെയാണ് നടപ്പാക്കുന്നതെന്നാണ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പോലീസ് കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനത്തിലും പാളിച്ചകള്‍ ഉണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാകുകയാണ്. പോലീസ് മേധാവി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയ്ക്ക് അടക്കം വകുപ്പിനെതിരായ കണ്‍ട്രോളര്‍ ആന്‍ഡ് ഓഡിറ്റര്‍ ജനറലിന്റെ (സിഎജി) …