അവശ്യ സാധനങ്ങള്‍ വീട്ടിലെത്തിക്കാന്‍ ചങ്ങായി ആപ്പ്

April 18, 2020

അടിമാലി: ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് ലോക് ഡൗണ്‍ കാലത്തും വിഷമ ഘട്ടത്തിലും ഇനി അവശ്യ സാധനങ്ങള്‍ വീടുപടിക്കല്‍ എത്തിക്കാനും സന്നദ്ധ സേവകരുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏകോപിപിക്കാനും ചങ്ങായി ആപ്പ് സംവിധാനം ഒരുക്കി. ജനങ്ങള്‍ക്ക് അവശ്യ വസ്തുക്കള്‍ കാള്‍ സെന്റര്‍ മുഖാന്തരം ആവശ്യപ്പെടാം. 9446836178, …