സത്യസന്ധരെ ആദരിക്കുന്നു’ പ്ലാറ്റ്ഫോം പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദി 2020 ഓഗസ്റ്റ് 13 ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും

August 12, 2020

ന്യൂഡല്‍ഹി: കേന്ദ്ര പ്രത്യക്ഷ നികുതി  വകുപ്പിന്റെ ‘സുതാര്യ നികുതി വ്യവസ്ഥ- സത്യസന്ധരെ  ആദരിക്കുന്നു’ പ്ലാറ്റ്ഫോം 2020 ഓഗസ്റ്റ് 13 ന് പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. സമീപ വർഷങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര പ്രത്യക്ഷ നികുതി ബോർഡ് നിരവധി പ്രധാന …