ക്യാപിറ്റൽ ഇന്ത്യ ഫിനാന്‍സ്, യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുമായി ധാരണാപത്രത്തില്‍ ഒപ്പുവെച്ചു

September 20, 2019

മുംബൈ സെപ്റ്റംബര്‍ 20: റിസര്‍വ്വ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശപ്രകാരം വായ്പയുടെ സഹ ഉത്ഭവത്തിനായി യൂണിയന്‍ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുമായി ധാരണപത്രത്തില്‍ ഒപ്പുവച്ചുവെന്ന് ക്യാപിറ്റല്‍ ഇന്ത്യ ഫിനാന്‍സ് ലിമിറ്റഡ് വെള്ളിയാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചു. സാമ്പത്തികമായും വിലകുറഞ്ഞതും നൂതനവുമായ ധനകാര്യ പരിഹാരങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമമായ മിശ്രിതത്തിലൂടെ …