അനിൽ നമ്പ്യാരുടെ കത്ത് പുറത്ത് ; മാധ്യമ ലോകത്ത് പുതിയ ചർച്ചകൾ

September 6, 2020

തിരുവനന്തപുരം: ജനം ടിവിയുടെ കോ-ഓർഡിനേറ്റിംഗ് എഡിറ്റർ അനിൽ നമ്പ്യാർ ചാനൽ ജോലികളിൽ നിന്ന് താൽക്കാലികമായി മാറി നിന്നതിനു ശേഷം ചാനലിന്റെ എംഡി-യ്ക്ക് അയച്ച കത്ത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ എത്തി. കത്തിൻറെ ഉള്ളടക്കത്തെക്കുറിച്ച് മാധ്യമലോകത്ത് പുതിയ ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കം ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. ജനം ടിവിയുടെ …