കൊവാക്സിന് ഓസ്ട്രേലിയന്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ അംഗീകാരം

November 1, 2021

ന്യൂഡല്‍ഹി: യാത്രക്കാര്‍ക്കുള്ള വാക്സിന്‍ എന്ന നിലയില്‍ ഭാരത് ബയോടെക് വികസിപ്പിച്ച ഇന്ത്യയുടെ കോവിഡ് വാക്സിനായ കൊവാക്സിന് ഓസ്ട്രേലിയന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ അംഗീകാരം നല്‍കി. ഓസ്ട്രേലിയയുടെ തെറാപ്യൂട്ടിക് ഗുഡ്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്‍ കൊവാക്സിന് അംഗീകാരം നല്‍കിയതെന്ന് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ഹൈക്കമ്മീഷണര്‍ ബാരി ഒ ഫാരല്‍ ആണ് …