വീടിന്റെ തട്ടിന്‍പുറത്ത് മോഷ്ടിച്ച ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ അടങ്ങിയ ബാഗുകള്‍ ഒളിപ്പിച്ചയാള്‍ പിടിയില്‍

November 15, 2020

മീററ്റ്: ജോലി ചെയ്യുന്ന വീടിന്റെ തട്ടിന്‍പുറത്ത് മോഷ്ടിച്ച ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ അടങ്ങിയ ബാഗുകള്‍ ഒളിപ്പിച്ചയാള്‍ പിടിയില്‍.സമീപത്തെ വ്യാപാരിയുടെ വീട്ടില്‍ നിന്ന് തലേ ദിവസം 40 ലക്ഷം രൂപ മോഷണം പോയതായി പോലീസ് കണ്ടെത്തി. പണം കണ്ടെത്തിയ വീട്ടിലെ ജോലിക്കാരന്‍ തന്നെയാണ് കള്ളനെന്നും …