കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്ക് ആയുർവേദമാണോ അലോപ്പതിയാണോ നല്ലതെന്ന് കോടതി എങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുമെന്ന് കർണാടക ഹൈക്കോടതി

September 11, 2020

ബാംഗ്ലൂർ : കോവിഡ് 19 ചികിത്സാരംഗത്ത് വിവിധ വൈദ്യശാസ്ത്ര ശാഖകൾ തമ്മിൽ നടക്കുന്ന മത്സരം കോടതിയിലെത്തിയപ്പോൾ കർണാടക ഹൈക്കോടതി നടത്തിയത് കൗതുകമുള്ള മറ്റൊരു നിരീക്ഷണം. കോവിഡ് ചികിത്സക്ക് ആയുർവേദം ആണോ അലോപ്പതി ആണോ മികച്ചത് എന്ന് കോടതി എങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുമെന്നാണ് ഹർജിക്കാരോട് …