അസമില്‍ സംഘര്‍ഷം, സൈന്യം ഫ്ലാഗ്‌ മാര്‍ച്ച് നടത്തി

August 7, 2020

ദിസ്പൂര്‍. അയോധ്യയില്‍ രാമക്ഷേത്ര നിര്‍മ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുളള ആഘോഷത്തിനിടെ സോണിറ്റ്പൂര്‍ ജില്ലയിലാണ്  സംഘര്‍ഷം ഉണ്ടായത്. ബജറംഗ്ദള്‍ നടത്തിയ ബൈക്ക്റാലിയാണ്  രണ്ടുസമുദായങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ സംഘര്‍ഷത്തിനിടയാക്കിയത്. ഇതേ തുടര്‍ന്ന്  തെലമാര പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകീഴിലുളള പ്രദേശങ്ങളില്‍ അര്‍ദ്ധരാത്രി   സൈന്യം ഫ്ളാഗ് മാര്‍ച്ച്  നടത്തുകയായിരുന്നുവെന്ന് സോണിറ്റ്പൂര്‍ എ.എസ്പി നുമല്‍ മഹാത് …