സില്‍വര്‍ലൈനിനായി അശാസ്ത്രീയമായ സര്‍വേ നടപടികളാണ് കേരളത്തില്‍ നടക്കുന്നതെന്ന് പ്രാഥമിക സാധ്യതാപഠനം നടത്തിയ സംഘത്തലവന്‍ അലോക് കുമാര്‍ വര്‍മ

March 19, 2022

കൊച്ചി: സില്‍വര്‍ലൈനിനായി അശാസ്ത്രീയമായ സര്‍വേ നടപടികളാണ് കേരളത്തില്‍ നടക്കുന്നതെന്ന് പ്രാഥമിക സാധ്യതാപഠനം നടത്തിയ സംഘത്തലവന്‍ അലോക് കുമാര്‍ വര്‍മ. പദ്ധതിക്കായി സര്‍വേക്കല്ലുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നത് അനാവശ്യമാണ്. ലിഡാര്‍ സര്‍വേ നടന്ന സ്ഥലങ്ങളില്‍ സര്‍വേക്കല്ല് സ്ഥാപിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചെന്നും അലോക് …

തൃശ്ശൂർ: സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി നിർത്തിവെക്കണമെന്ന് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫോർ ഹ്യൂമൻ ഡവലപ്പ്മെന്റ്

July 11, 2021

തൃശ്ശൂർ: കേരള സർക്കാർ നടപ്പിൽ വരുത്താൻ തീരുമാനമെടുത്ത നിർദ്ദിഷ്ട കാസർഗോഡ് – തിരുവനന്തപുരം സിൽവർലൈൻ സെമി ഹൈസ്പീഡ് റയിൽ കോറിഡോർ (കെ റയിൽ ) പദ്ധതി സമഗ്രമായ പഠനം നടത്താതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അടിയന്തിരമായും നിർത്തിവെക്കണമെന്ന് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫോർ ഹ്യൂമൻ ഡവലപ്മെന്റ്(ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് …