കോവിഡ് 19: ലോകത്ത്‌ മരണം 24,000 കടന്നു, അമേരിക്കയിൽ മരണം 1000 കവിഞ്ഞു

March 27, 2020

തിരുവനന്തപുരം മാർച്ച്‌ 27: ലോകത്ത്‌ കോവിഡ് 19 ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 24,000 കടന്നു. ഇതിൽ മൂന്നിലൊന്ന് മരണവും സംഭവിച്ചത് ഇറ്റലിയിലാണ്. അമേരിക്കയിൽ കോവിഡ് 19 ബാധിചുള്ള മരണം 1046 ആയി. ഇന്ന് മാത്രം ഇറ്റലിയിൽ 662 ആളുകൾ കോവിഡ് ബാധിച്ചു …