ഭരതനും ശ്രീവിദ്യയും തമ്മിലുള്ള കടുത്ത പ്രണയത്തിലെ ഹംസം ആയിരുന്നു താനെന്ന് ലളിത…

July 24, 2021

അഭിനയ മികവു കൊണ്ടും സൗന്ദര്യം കൊണ്ടും മലയാളികളെ ഏറെ ആകർഷിച്ച നടി ശ്രീവിദ്യയും സംവിധായകൻ ഭരതനും തമ്മിൽ അടുത്ത ബന്ധമായിരുന്നു. സിനിമയിലെ പോലെ തന്നെ ഉദ്യോഗജനകമായിരുന്നു ഇവരുടെ അന്നത്തെ പ്രണയവും. അക്കാലത്ത് ഭരതന്റെ സിനിമകളിലെല്ലാം ശ്രീവിദ്യ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഭരതന്റെയും ശ്രീവിദ്യയുടെയും പ്രണയത്തിന് …