മൂന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ കെമിസ്ട്രി നൊബേൽ സമ്മാനം പങ്കിട്ടു

October 9, 2019

സ്റ്റോക്ക്ഹോം ഒക്ടോബർ 9: ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററികളുടെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിനും വികസനത്തിനുമായി കെമിസ്ട്രിയിലെ 2019 ലെ നൊബേൽ സമ്മാനം ജോൺ ബി ഗുഡ്നോഫ്, എം സ്റ്റാൻലി വൈറ്റിംഗ്ഹാം, അകിര യോഷിനോ എന്നിവർക്ക് ചൊവ്വാഴ്ച നൽകി. ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററികളുടെ വികസനത്തിനായി 2019 ബി …