കോവിഡ്: കേന്ദ്രം 1.5 ലക്ഷം കോടിയുടെ രക്ഷാപാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്‌

March 25, 2020

ന്യൂഡൽഹി മാർച്ച് 25: കോവിഡ് 19 ബാധയെ തുടർന്ന് രാജ്യം 21 ദിവസം ലോക്ക് ഡൗണായ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക സഹായം കേന്ദ്രം പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്‌ നേരത്തെ 15, 000 കോടിയുടെ ധനസഹായത്തിന് പുറമെ 1.5 ലക്ഷം കോടിയുടെ രക്ഷാപാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് …