കൊറോണ വ്യാപനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ മറച്ചുവച്ചു; ചൈന 12 ലക്ഷം കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്ന് ജർമ്മനി

April 21, 2020

ന്യൂഡൽഹി: കൊറോണ വ്യാപനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും വുഹാനിലെ യഥാര്‍ത്ഥ അവസ്ഥയും മറച്ചുവച്ച ചൈനയോട് 140 ബില്യൻ യൂറോ അതായത് 12 ലക്ഷം കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം ജർമൻ സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു . ഇത് ഏകദേശ വിലയിരുത്തൽ ആണെന്നും കണക്കെടുപ്പിന് ശേഷം വിശദമായ ബിൽ …