മെയ് 25 മുതല് 27 വരെ ഗള്ഫ് ഓഫ് മാന്നാര് തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തീരങ്ങളിലും മെയ് 26, 27 തിയതികളില് ശ്രീലങ്കന്തീരത്തോട് ചേര്ന്നുള്ള തെക്ക് പടിഞ്ഞാറന് ബംഗാള്ഉള്ക്കടലിലും ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥക്കും സാധ്യതയുള്ളതായി കേന്ദ്രകാലാവസ്ഥവകുപ്പ്. ഈ സാഹചര്യത്തില്മുന്നറിയിപ്പുള്ള തിയതികളില് ഈ പ്രദേശങ്ങളില്മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകരുതെന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകി. അതേസമയം കേരള – കര്ണടക- ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളില്മത്സ്യബന്ധനത്തിന് തടസമില്ല.

Share
അഭിപ്രായം എഴുതാം