ഇടുക്കി: സ്‌കൂള്‍ പ്രവേശനം അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വികസന വകുപ്പിനു കീഴില്‍ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഞാറനീലി, കുറ്റിച്ചാല്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സി.ബി.എസ്.ഇ വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ 2023-24 അദ്ധ്യായന വര്‍ഷം ഒന്നാം ക്ലാസ്സ് പ്രവേശനത്തിനായുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കുടുംബ വാര്‍ഷിക വരുമാനപരിധി 2,00,000 രൂപയില്‍ അധികരിക്കാന്‍ പാടില്ല. രക്ഷകര്‍ത്താക്കള്‍ കേന്ദ്ര/സംസ്ഥാന/ പൊതുമേഖല ജീവനക്കാരല്ലെന്ന് സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ സത്യവാങ്മൂലം അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമര്‍പ്പിക്കണം. ഏപ്രില്‍ 10 ന് മുന്‍പായി ട്രൈബല്‍ ഡെവലപ്പ്‌മെന്റ് ഓഫീസ് അടിമാലി, ട്രൈബല്‍ എക്സ്റ്റഷന്‍ ഓഫീസ് അടിമാലി, മൂന്നാര്‍, മറയൂര്‍ ഓഫീസുകളിലാണ് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടത്. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് 04864 224399.

Share
അഭിപ്രായം എഴുതാം