യു,​ജി,​സി മാർഗനിർദ്ദേശമനുസരിച്ചല്ലാതെ വി,​സിമാർക്ക് തുടരാൻ യോഗ്യതയില്ലെന്ന നിലപാടിൽ ​ഗവർണർ : ഡിസംബർ 12 ന് ഗവർണറുടെ ഹിയറിംഗ്

തിരുവനന്തപുരം: വി.സിമാർ 2022 ഡിസംബർ 12 ന് രാവിലെ 11 ന് രാജ്ഭവനിലെത്താൻ നോട്ടീസ് നൽകി ​ഗവർണർ. നേരിട്ടോ അഭിഭാഷകൻ മുഖേനയോ ഹാജരാകാം,​ പുറത്താക്കാതിരിക്കാൻ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകിയ 9 വി .സിമാർക്കാണ് നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. .കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസിനെതിരെ വി.സിമാർ നൽകിയ ഹർജി വെള്ളിയാഴ്ച ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കാനിരിക്കെയാണ് ഗവർണറുടെ പുതിയ നീക്കം.

നോട്ടീസിന് വിശദീകരണം നൽകാനുള്ള സമയപരിധി നവംബർ ഏഴിന് അവസാനിച്ചിരുന്നു. 9 വിസിമാരും ഗവർണർക്ക് വിശദീകരണം നൽകിയിരുന്നു. യു.ജി.സി മാർഗനിർദ്ദേശമനുസരിച്ചുള്ള യോഗ്യതകൾ ഉണ്ടെന്നായിരുന്നു വി,​സിമാരുടെ വിശദീകരണം. യു,​ജി,​സി മാർഗനിർദ്ദേശമനുസരിച്ചല്ലാതെ വി,​സിമാർക്ക് തുടരാൻ യോഗ്യതയില്ലെന്നാണ് ഗവർണർ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

Share
അഭിപ്രായം എഴുതാം