തീര്‍ഥാടകര്‍ക്ക് സൗകര്യങ്ങള്‍ ഒരുക്കി മഠത്തുംമൂഴി ഇടത്താവളം

റാന്നി-പെരുനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വക ഇടത്താവളമായ മഠത്തുംമൂഴി ശബരിമല ഇടത്താവളത്തില്‍ ശബരിമല തീര്‍ഥാടകര്‍ക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും പഞ്ചായത്ത് സജജമാക്കി. തീര്‍ഥാടനത്തിനോട് മുന്നോടിയായി ആവശ്യമായ അറ്റകുറ്റപണികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ഇടത്താവളത്തില്‍ ഒരേസമയം ഏകദേശം അഞ്ഞൂറോളം അയ്യപ്പഭക്തന്‍മാര്‍ക്ക് വിരിവെയ്ക്കുവാന്‍ സാധിക്കും. ഇടത്താവളത്തില്‍ ഗസ്റ്റ് റൂം, വിശാലമായ പാര്‍ക്കിംഗ് സൗകര്യങ്ങളും പതിനഞ്ചോളം ടോയ്ലെറ്റുകളും അയ്യപ്പഭക്തന്‍മാര്‍ക്കായി ചുക്ക് വെള്ള വിതരണവും പഞ്ചായത്ത് സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവര്‍ത്തനസജ്ജമായ ഇടത്താവളം അയ്യപ്പഭക്തന്‍മാര്‍ക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനകരമാണ്.

Share
അഭിപ്രായം എഴുതാം