വയോസേവന പുരസ്‌കാരം; മികച്ച ഗ്രാമപഞ്ചായത്തായി വേങ്ങര

വയോജന പരിപാലന രംഗത്ത് മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾ, എൻ.ജി.ഒകൾ, മികച്ച മാതൃകകൾ സൃഷ്ടിച്ച വ്യക്തികൾ എന്നിവർക്ക് സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് നൽകുന്ന വയോസേവന പുരസ്‌കാരങ്ങൾ  സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോ.ആർ. ബിന്ദു പ്രഖ്യാപിച്ചു. മികച്ച ജില്ലാ പഞ്ചായത്തായി കണ്ണൂരും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തായി തൂണേരിയും ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തുകളായി മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വേങ്ങരയും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ മാണിക്കലും അർഹരായി. ഒരു ലക്ഷം രൂപ ക്യാഷ് അവാർഡും പ്രശസ്തിപത്രവും ഉപഹാരവും അവാർഡിനർഹമായ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.

എൻ.ജി.ഒ വിഭാഗത്തിൽ കൊല്ലം ഗാന്ധി ഇന്റർനാഷണൽ ട്രസ്റ്റ് അർഹരായി. 50,000 രൂപ ക്യാഷ് അവാർഡും പ്രശസ്തിപത്രവും ഉപഹാരവും സമ്മാനമായി ലഭിക്കും. മുതിർന്ന പൗരന്മാരിലെ മികച്ച കായികതാരങ്ങൾക്കുള്ള അവാർഡിന് പി.എസ്. ജോൺ, പി.സുകുമാരൻ എന്നിവർ അർഹരായി. 25,000 രൂപ ക്യാഷ് അവാർഡും പ്രശസ്തി പത്രവും ഉപഹാരവുമാണ് ഈ വിഭാഗത്തിലെ സമ്മാനം. കലാ സാംസ്‌കാരിക മേഖലയിലെ മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള അവാർഡിന് ചിത്രകാരനും ശില്പിയുമായ പുനഞ്ചിതയും നാടക കലാകാരനായ മുഹമ്മദ് പേരാമ്പ്രയിൽ (അഹമ്മദ് ചെറ്റയിൽ), പൊറാട്ട് നാടക കലാകാരനായ പകൻ എന്നിവർ അർഹരായി.

25,000 രൂപ ക്യാഷ് അവാർഡും ഉപഹാരവും പ്രശസ്തിപത്രവുമാണ് സമ്മാനം. സമഗ്രസംഭാവനയ്ക്കുള്ള അവാർഡിന് എഴുത്തുകാരി ഡോ.എം. ലീലാവതിയും ഗായകൻ പി. ജയചന്ദ്രനനും അർഹരായി. 25,000 രൂപ ക്യാഷ് അവാർഡും ഉപഹാരവും പ്രശസ്തി പത്രവുമാണ് സമ്മാനം. മികച്ച മെയിന്റനൻസ് ട്രിബ്യൂണലായി ഒറ്റപ്പാലം മെയിന്റനൻസ് ട്രിബൂണലിനെ (ആർ.ഡി.ഒ) തെരഞ്ഞെടുത്തു. മികച്ച ഓൾഡേജ് ഹോമായി കൊല്ലം ഗവൺമെന്റ് ഓൾഡേജ് ഹോം സമ്മാനാർഹമായി. ഇവർക്ക് പ്രശസ്തിപത്രവും ഉപഹാരവും സമ്മാനമായി ലഭിക്കും.

കാഴ്ച പരിമിതർക്കും അവയവദാന മേഖലയിലും സ്തുത്യർഹമായ സേവനം നടത്തുന്ന സി.വി. പൗലോസ് സാമൂഹിക സേവനത്തിനുള്ള ജൂറിയുടെ പ്രത്യേക പരാമർശത്തിനും അർഹനായി. ഒക്ടോബർ ഒന്ന് ലോക വയോജന ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് തൃശ്ശൂരിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ വിജയികൾക്ക് പുരസ്‌കാരങ്ങൾ സമ്മാനിക്കും.

Share
അഭിപ്രായം എഴുതാം