വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം മറുപടി നൽകാത്തതിന് 25,000 രൂപ പിഴ ചുമത്തി വിവരാവകാശ കമ്മിഷൻ

തിരുവനന്തപുരം: വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം മറുപടി നൽകാത്തതിന് കേരള സർവകലാശാലയിലെ വിവരാവകാശവിഭാഗം ചുമതല വഹിച്ചിരുന്ന ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ പി. രാഘവന് വിവരാവകാശ കമ്മിഷൻ 25,000 രൂപ പിഴ ചുമത്തി. കേരള സർവകലാശാല മനഃശാസ്ത്രവിഭാഗം മുൻ അദ്ധ്യക്ഷൻ പ്രൊഫ. ഇമ്മാനുവൽ തോമസിന്റെ പരാതിയിലാണ് വിവരാവകാശ കമ്മിഷന്റെ ഉത്തരവ്.

2018 മാർച്ചിൽ വിരമിച്ച ഇമ്മാനുവൽ തോമസിനെ സർവകലാശാല കാര്യവട്ടം കാമ്പസിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കി, സർവകലാശാല രജിസ്ട്രാർ 2020 ജൂൺ 25-ന് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ കാരണം അന്വേഷിച്ച് അദ്ദേഹം വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം നൽകിയ അപേക്ഷ പരിഗണിച്ച് വിവരങ്ങൾ കൈമാറാൻ അധികൃതർ തയ്യാറായില്ല.

പരാതി അന്വേഷിച്ച അന്നത്തെ മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മിഷണർ വിൻസൺ എം. പോൾ സർവകലാശാല അധികൃതരുടെ ഭാഗത്ത് ഗുരുതരമായ വീഴ്ച സംഭവിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു

Share
അഭിപ്രായം എഴുതാം