കെട്ടിട നികുതി ഓണ്‍ലൈനായി അടക്കാം

കെട്ടിട നികുതി പിരിവ് ഓണ്‍ലൈന്‍ സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനായി കൊടുമണ്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ കെട്ടിട ഉടമകളും കെട്ടിട നമ്പറും ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ട മൊബൈല്‍ നമ്പറും അഞ്ച് ദിവസത്തിനകം ഓഫീസില്‍ നേരിട്ടോ ഫോണിലൂടെയോ അറിയിക്കണമെന്ന് കൊടുമണ്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു. വാര്‍ഡ് 1,2,5,6,7,18 (9946320111), വാര്‍ഡ് 3,4,8,9,10,11 (9562858863), വാര്‍ഡ് 12,13,14,15,16,17 (9061331653) എന്നീ നമ്പറുകളില്‍ അറിയിക്കണം.

Share
അഭിപ്രായം എഴുതാം